ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Κάθε τεύχος του περιοδικού θα περιέχει ένα αφιέρωμα και επιπλέον κάποια άλλα άρθρα. Για τα επόμενα τρία τεύχη του περιοδικού τα αφιερώματα και οι ημερομηνίες υποβολής έχουν ως εξής:

ΤΕΥΧΟΣ 2, Καλοκαίρι 2018 

Πόσο μακριά βρίσκεται η Κύπρος; Η ελληνική στρατιωτική στρατηγική για τη Μεγαλόνησο από το 1955 μέχρι σήμερα.

Το Κυπριακό μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορες φάσεις: Την περίοδο 1955-59 με τον αγώνα της ΕΟΚΑ, την περίοδο1963-67 με την αποστολή της ελληνικής μεραρχίας, την εισβολή και τον πόλεμο του 1974, τη δεκαετία του 1990 με το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, και την περίοδο μετά το 2000 με τα διάφορα σχέδια λύσεων. Κάθε μία από αυτές τις περιόδους αξίζει ξεχωριστή διαπραγμάτευση με ένα ή περισσότερα άρθρα ή και μια συνολική αποτίμηση του Κυπριακού ζητήματος από την πλευρά της ελληνικής στρατηγικής.

Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Απριλίου 2018 

ΤΕΥΧΟΣ 3, Χειμώνας 2018 

Η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου και οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις στην Ελλάδα στους πολέμους και τις κρίσεις του 20ου αιώνα.

Η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου αναφέρεται στις ενέργειες και τις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού πεδίο. Αυτό είναι πρωτίστως το πεδίο στο οποίο κερδίζονται ή χάνονται πόλεμοι. Επομένως το αφιέρωμα αποσκοπεί στο να εξετάσει τις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις στο ανώτατο επίπεδο στις περιπτώσεις των Βαλκανικών Πολέμων, του Α’

ΠΠ, της Μικράς Ασίας, του Β’ ΠΠ, του Εμφυλίου, της Κύπρου το 1974, των Ιμίων το 1996 αλλά και την ειρηνική περίοδο 2011-13.

Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018 

ΤΕΥΧΟΣ 4, Καλοκαίρι 2019 

Η ελληνική στρατιωτική στρατηγική έναντι της Τουρκίας από το 1974 και μετά.

Η κυριότερη απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μετά το 1974 είναι η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας. Οι επί μέρους περιπτώσεις όπως η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, οι κρίσεις του 1976 και του 1987 η κρίση των Ιμίων του 1996 αλλά και η σημερινή κατάσταση μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα αρθρογραφίας. Πέρα όμως από την χρονολογική εξέταση θα είχε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον η θεματική προσέγγιση συγκεκριμένων δυνατοτήτων όπως για παράδειγμα η αεροπορική στρατηγική. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κριτική αξιολόγηση των ‘’δογμάτων’’ μετά το 1990 όπως της αποτροπής, της αμυντικής επάρκειας, του ισοδύναμου τετελεσμένου, της ‘’σημειακής κρίσης’’ κλπ

Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Απριλίου 2019