ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Κάθε τεύχος του περιοδικού θα περιέχει ένα αφιέρωμα και επιπλέον κάποια άλλα άρθρα. Για τα επόμενα δύο τεύχη του περιοδικού τα αφιερώματα και οι ημερομηνίες υποβολής έχουν ως εξής:

ΤΕΥΧΟΣ 3, Καλοκαίρι 2019

Η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου και οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις στην Ελλάδα στους πολέμους και τις κρίσεις του 20ου αιώνα.

Η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου αναφέρεται στις ενέργειες και τις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού πεδίο. Αυτό είναι πρωτίστως το πεδίο στο οποίο κερδίζονται ή χάνονται πόλεμοι. Επομένως το αφιέρωμα αποσκοπεί στο να εξετάσει τις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις στο ανώτατο επίπεδο στις περιπτώσεις των Βαλκανικών Πολέμων, του Α’ ΠΠ, της Μικράς Ασίας, του Β’ ΠΠ, του Εμφυλίου, της Κύπρου το 1974, των Ιμίων το 1996 αλλά και την ειρηνική περίοδο 2011-13.

Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ 4, Χειμώνας 2019 

Η ελληνική στρατιωτική στρατηγική έναντι της Τουρκίας από το 1974 και μετά.

Η κυριότερη απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μετά το 1974 είναι η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας. Οι επί μέρους περιπτώσεις όπως η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, οι κρίσεις του 1976 και του 1987 η κρίση των Ιμίων του 1996 αλλά και η σημερινή κατάσταση μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα αρθρογραφίας. Πέρα όμως από την χρονολογική εξέταση θα είχε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον η θεματική προσέγγιση συγκεκριμένων δυνατοτήτων όπως για παράδειγμα η αεροπορική στρατηγική. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κριτική αξιολόγηση των ‘’δογμάτων’’ μετά το 1990 όπως της αποτροπής, της αμυντικής επάρκειας, του ισοδύναμου τετελεσμένου, της ‘’σημειακής κρίσης’’ κλπ

Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2019