Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

  1. Εισαγωγή

Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στο δικτυακό τόπο https://strategikon.gr.αποδέχεσθε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

 

  1. Τι πληροφορίες συλλέγουμε

α. Πληροφορίες που μας παρέχετε για την εγγραφή στο δικτυακό τόπο Η εγγραφή σας προϋποθέτει την παροχή πληροφοριακών δεδομένων ή/και Προσωπικών Δεδομένων όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας και την χρήση cookies.

β. Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας και για τις επισκέψεις σας και τη χρήση αυτού του  δικτυακού τόπου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χώρου (domain name) σας και τη συσχετιζόμενη διεύθυνση IP, και το όνομα χρήστη (user name) σας. Η ποσότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (web-browser). Παρακαλείστε να ελέγξετε τον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας αν επιθυμείτε να μάθετε τι πληροφορίες επιτρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.

γ. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που διαβιβάζετε σε εμάς.

δ. Δεν συλλέγουμε εσκεμμένα, ούτε χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα χρηστών κάτω των 18 ετών.

 

  1. Cookies

 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος μεταβιβάζει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη που τον επισκέπτεται για σκοπούς καταγραφής της χρήσης. Αυτά τα μικρά αρχεία κειμένου (cookies) διευκολύνουν τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ελαχιστοποιούν την ανάγκη της κατ’ επανάληψη καταχώρησης πληροφοριακών δεδομένων κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, και επιτρέπουν στο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ να σας παρέχει χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ μπορεί να αποθηκεύει αρχεία κειμένου όπως τα cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Εφόσον το θελήσετε, μπορείτε να διαγράψετε ή και εμποδίσετε την εισαγωγή cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για να το επιτύχετε, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας. Ωστόσο, η διαγραφή ή παρεμπόδιση εισαγωγής cookies μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies με δύο τρόπους: καταρχήν, μικρά αρχεία κειμένου κάθε χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου αποστέλλονται από το διακομιστή (server) του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσουν δικαιώματα πρόσβασης σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies δεν παραμένουν στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας μετά την κάθε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, κατόπιν δικής σας επιλογής, ένα cookie αποστέλλεται από το διακομιστή (server) του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ και αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης με όνομα χρήστη και συνθηματικό πρόσβασης (login). Τα cookies χρησιμεύουν στο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ για να ταυτοποιήσει τη χρήση που κάνετε σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να ερωτάστε για τον όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password), και για να κρατάει μετρήσιμα στοιχεία χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε τέτοια cookies ή επιθυμείτε να ενημερώνεστε πότε ένα cookie εστάλη σ’ εσάς, μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά τις παραμέτρους χρήσης του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας.

 

  1. Χρησιμοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

 Τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ’ αυτό το δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αυτού του δικτυακού τόπου.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

α. Να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αυτού του δικτυακού τόπου.

β. Να διαχειριστούμε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

γ. Να βελτιώσουμε τη λειτουργία του και να αναπτύξουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

δ. Να μπορούμε να απαντάμε σε ερωτήματά ή παράπονά σας.

ε. Να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτού του δικτυακού τόπου.

 

  1. Αποκάλυψη πληροφοριών

 Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας.

Ωστόσο, το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ μπορεί να διαθέσει Προσωπικά Δεδομένα:

α. Στο βαθμό που υποχρεούται από τον νόμο να το κάνει.

β. Σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις κάποιας νομικής διαδικασίας για επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαβίβαση δεδομένων σε άλλη χώρα, όχι όμως σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

γ. Σε τρίτα πρόσωπα, προσεκτικά επιλεγμένα, πληροφοριακά δεδομένα χρήσης και συναλλαγών των ιστοσελίδων αυτού του δικτυακού τόπου, με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων, χωρίς να αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των υποκειμένων δεδομένων ή εμπιστευτική πληροφόρηση, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή είναι αναγκαίο ενόψει νομικής διαδικασίας ή αν έχουμε τη συναίνεσή σας.

 

  1. Ασφάλεια

Υλοποιούμε τεχνολογικές εφαρμογές και διαδικασίες και πολιτική προστασίας που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη ή μη κατάλληλη χρήση τους. Θα ελέγχουμε περιοδικά την καταλληλότητα και επάρκεια αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών και πολιτικής προστασίας δεδομένων.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών, όμως δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια.

 

  1. Δικαιώματα

 Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το διατηρούμε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας από τα αρχεία μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από τα αρχεία μας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως διατυπώνοντας με σαφήνεια την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή.

 

  1. Τροποποιήσεις της πολιτικής

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων θα καταχωρηθεί σ’ αυτήν την ιστοσελίδα. Η αδιάλειπτη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς εκλαμβάνεται ως αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική προστασίας δεδομένων.

 

  1. Επικοινωνία

 Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων  , παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@strategikon.gr

Για ταχυδρομική επικοινωνία:

Εκδόσεις Ευρασία

Ομήρου 47,

Αθήνα 10672