Η Ελληνική Μεραρχία στην Κύπρο (1964-68) και ο Ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων

Χρήστος Καπράλος
Μνημείο η Μάχη της Πίνδου, 1953
Ανάγλυφη ζωοφόρος από πωρόλιθο
Περιστύλιο Βουλής