Κύπρος 1974: Στρατηγική Αξιολόγηση και Στρατιωτική Στρατηγική

Δημήτριος Καλαμάρας
Θνήσκων Πολεμιστής, 1971
Χαλκός
Σταθμός Μετρό Εθνική Άμυνα