Είναι η Κύπρος Μακριά; Ελληνική Ναυτική Στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο

Δημήτρης Μυταράς και Βούλα Γουνελά
Δεξίλεως, 2000
Κεραμική σύνθεση
Σταθμός Μετρό Δάφνη